REZERVACE

Rezervaci výletu máte možnost provést přímo na naší webové stránce www.vyletyvturecku.cz  prostřednictvím rezervačního formuláře, případně existuje možnost zaslat Váš požadavek ohledně rezervace na e-mail: info@vyletyvturecku.cz telefonicky či formou SMS zprávy na telefonním čísle: +90 850 307 65 77 Také můžete využít chat, messanger, Whats App, Viber.

Naše CK HOLIDAY IN TURKEY TRUZİM sídlí na adrese:  Öğretmenevi Sok. 3 / C  07400 – Turecko a využívá také další partnerské agentury po celém Turecku.

Obchodní zástupce/partner  v České republice zodpovědný za rezervace/nabídku výletů:
MBJ servis  s.r.o.
Budějovická 2056/96
140 00 – Praha 4 Krč

Platná rezervace je taková, kdy zákazník vyplní/uvede všechny povinné údaje tj.
jména všech účastníků (u dětí uvést datum narození pro získání případné slevy či možnost absolvování výletu, jméno města a hotelu v Turecku kde bude pobývat, kontaktní telefonní číslo na který bude v Turecku k zastižení. Předpokladem pro účast na samotném výletu bude předložení voucheru nebo sms, který/kterou obdrží každý registrovaný zákazník po provedení rezervační platby na účet naší partnerské společnosti v ČR. Zaslání voucheru nebo sms zprávy lze zaslat na požádání i dalším účastníkům v rámci jedné rezervace. Potvrzující voucher neb sms bude obsahovat jméno objednatele, název  výletu,datum a čas vyzvednutí se jménem Vámi uvedeného hotelu a zbývající částku, kterou doplatíte na místě před zahájením výletu.

Zákazník je povinen si zkontrolovat  správnost  uvedených údajů po obdržení voucheru/sms.
Jakékoliv chyby/změny musíte neprodleně oznámit naši společnosti na e-mail: info@vyletyvturecku.cz nebo telefonicky na čísle +90 850 307 65 77

Naše agentura si vyhrazuje právo změnit dobu vyzvednutí v hotelu i ukončení výletu. Tyto změny bychom Vám oznámili nejpozději  večer, den předem formou SMS na telefonní číslo uvedené v rezervaci. Zákazník je povinen mít telefon zapnutý  v předvečer výletu i později, během jeho konání. Neneseme žádnou odpovědnost za vrácení Vámi uhrazeného rezervačního poplatku, pokud nebudete včas řádně omluveni nebo se nedostavíte v určeném čase k nástupu do vozidla. Každý účastník výletu musí po ubytování v Turecku zaslat na vyžádání ? prostřednictvím WhatsApp, Messenger nebo e-mailové aplikace číslo svého hotelového pokoje, aby potvrdil a dokončil rezervaci. prostřednictvím SMS nebo prostřednictvím WhatsApp, Messenger nebo e-mailové aplikace.

Zákazník odpovídá za nesprávně či nepravdivě uvedené údaje (např.datum narození dítěte) při rezervaci, se zavazuje uhradit  poskytovateli případné náklady spojené s nerealizací jeho účasti na samotném výletě (doprava, vstupenky, služby průvodce).

Informace: 

Sraz účastníků výletu s organizátorem bude v hale/recepci hotelu nebo na ulici před vchodem hotelu, pokud organizátor nestanoví  s předstihem jinak.  V případě, že nebude účastník výletu na stanoveném místě přítomen, pokusíme se s Vámi ještě spojit telefonicky na Vámi uvedeném telefonním čísle případně na pokojovém čísle prostřednictvím hotelové recepce.

Zaměstnanci:

Řidiči, instruktoři a průvodci cestovní kanceláře HOLIDAY IN TURKEY TRUZİM jsou vyškolení a způsobilí pro poskytování špičkových turistyckých služeb v Turecku. Všechny  dálkové autobusy jsou plně klimatizované, vybavené zavazadlovými prostory uvnitř i z boků autobusů. Pouze autokary pro kratší vzdálenosti nemusí mít maximální vybavení. Dětské sedačky se v autobuse nepoužívají a nejsou ani uvedeny jako povinná výbava.

Lidé se zdravotním postižením se mohou účastnit našich výletů pouze po předchozí dohodě s pořadatelem. Sedadla v autobusem/vozidlech nejsou číslovaná a jsou volitelná dle Vašeho uvážení.

Výlet:

Všichni účastníci cesty jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a pokyny průvodců/instruktorů a řidičů.

Doprava  je hromadná, protože se jedná o skupinové výlety. Vyzvednutí v jednotlivých hotelech je v v ceně výletu a zajišťuje jí pořadatel.

Program prohlídky a poskytnuté jídla korespondují a jsou v souladu s nabídkou na webové stránce: www.výletyvturecku.cz

Výlet mohou také organizovat  subdodavatelé, kteří jsou obchodními  partnery naší  agentury. Poskytovaný program prohlídky, čas odjezdu a návratu z výletu je závislí na destinaci Vašeho hotelu a vzdálenosti od místa konání výletu.

Program výletů se může nepatrně lišit od programu uvedeného na webových stránkách. Ke změně dochází pouze mimořádně a pouze z důvodů zachování lepší bezpečnosti účastníků a jejich komfortu.

V případě poruchy autobusu (neopravitelné na místě), která zabrání další přepravě, zajistí pořadatel  co nejdříve náhradní dopravu.

Při následcích způsobených vyšší mocí (např. zpoždění, zrušení výletu nebo jeho části) nevzniká účastníkům nárok na vrácení peněz.

Nepřijímáme zodpovědnost  z důvodu zpoždění charterového letu chybějícího platného víza nebo cestovního pasu při vstupu do Turecka a pokud nebude účastníkem včas nahlášena tzn. 24 hodin před konáním výletu.

V případě výletů na řecké ostrovy neneseme žádnou odpovědnost  a nevracíme cestovní náklady pokud nebude mít účastník cestovní pas či vhodné vízum.

Pokud se zákazník odmítne v průběhu výletu zúčastnit některé z jeho částí nevzniká mu žádný nárok na vrácení peněz.

Během cesty si pořadatel vyhrazuje právo fotografovat nebo natáčet kamerou účastníky výletu a tyto materiály dále použít k propagaci naší agentury bez dalšího písemného souhlasu.

Pořádající agentura nenese záruku za fotografie, filmy, CD a jiné suvenýry zakoupené během výletů od dalších subjektů.

Pořádající agentura nenese odpovědnost za ztrátu osobních věcí nebo jejich poškození (např. fotoaparáty, brýle, šperky, oblečení atd.)

Let balónem v Kappadokii pořádá společnost DORAK HOLDING. Cena letu balónem v Kappadokii je pohyblivá a pořadatel ji zveřejní v předvečer letu. Cena se může lišit od ceny prezentované na webových stránkách: www.vyletyvturecku.cz . V případě jejího navýšení má klient právo na zrušení výletu a vrácení plné výše jím uhrazené částky a nebo na místě doplatit daný rozdíl a výlet uskutečnit. Dorak Holding si vyhrazuje právo kdykoliv let balónem zrušit.

Klient má právo se obrátit na pořadatele v případě nespokojenosti se službami v jeho průběhu, aby se dalo vše na místě vyřešit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Skupiny:

Skupina zahrnuje minimálně 25 osob. V případě, že se jedná o jednu skupinu z jednoho hotelu lze požádat o speciální skupinovou slevu pokud to daný výlet umožňuje. Vše nutné komunikovat předem s pořadatelem. Zástupce takové skupiny je povinnen za skupinu podepsat smlouvu o turistických službách a uhradit pořadateli jím určenou zálohu.

Všechny spory jsou řešeny dle všeobecných obchodních podmínek.

SLEVY:

Děti do 12 let mohou u vybraných výletů získat slevu až do výše 50%.
Děti do 6 let bez nároku místa v autobuse, až do výše 100%.

Na základě nařízení tureckého ministerstva cestovního ruchu se věk dítěte počítá podle roku narození uvedeného v cestovním pase.

Děti zdarma mohou cestovat na klíně rodiče a nebo samostatně se zakoupenou jízdenkou v ceně dítěte od 7 let.

Během výletu je nutné mít cestovní pas k dispozici pro případnou kontrolu věku dítěte. V opačném případě nemusí být dítěti umožněn vstup do některých prostor s povinností předem určené věkové hranice.

Odstoupení od smlouvy:

Zákazník má právo změnit datum cesty nebo počet osob bezplatně nejpozději 48 hodin před odjezdem na výlet.

Zrušení zájezdu s nárokem na vrácení nákladů v plné výši lze pouze v případě, že oznámíte storno Vámi objednaného výletu  pořadateli  nejpozději do 48 hodin před stanoveným časem Vašeho vyzvednutí v hotelu, který je uveden na voucheru či v sms.  Výlet lze také zrušit s nárokem na vrácení poplatku v plné výši do 24 hodin před stanoveným časem Vašeho vyzvednutí v hotelu v případě lékařské zprávy, kterou musíte zaslat například prostřednictvím hotelové recepce do sídla naší agentury v Alanyi na faxové čílso: +90 850 307 65 77

V případě, že máte zaplaceny předem jakékoliv vstupenky, vouchery atd. a nesplníte storno-podmínky uvedené viz nemáte nárok na vrácení peněz.

Zrušení výletu:

Výlet může být přerušen z důvodů vyšší moci (katastrofy, stávka, uzavřené silnice, nepříznivé povětrnostní podmínky ohrožující život a bezpečnost účastníků atd.). V takovém případě má zákazník nárok na vrácení peněz buď z části, nebo celé částky v případě  zrušení  výletu ze strany pořadatele.

O zrušení výletu Vás budeme případně informovat prostřednictvím sms na Vámi uvedeném telefonním čísle při jeho registraci.

V případě zrušení nabídne pořadatel  jiné datum výletu nebo náhradní službu za stejnou nebo vyšší cenu. Pokud je cena služby vyšší, zákazník se může rozhodnout zda uhradí rozdíl nákladů nebo náhradní výlet nepřijme a tím mu vzniká nárok na vrácení  jím předem uhrazeného poplatku.

Stížnost

V příadě nespokojenosti klienta se službami poskytovanými v průběhu výletu je dobré informovat pořadatele neprodleně, aby se náprava dala zajistit přímo na místě.

Stížnosti však lze zaslat agentuře písemně do 7 dnů po ukončení výletu/služby na e-mail: info@vyletyvturecku.cz nebo poštou do sídla společnosti.
Oprávněnost  stížnosti  bude posouzena a vyřízena do 14 dnů od jejího doručení.

Chcete mít aktuální informace

Novinky, akce do Vašeho e-mailu

*Nikdy neposíláme spam